Grupa megiw4

Grupa megiw4

Firma Megiw, to ludzie, którzy swoj? pasj? ulokowali w produkcji w drewnie.Na ponad 5 ha naszego zak?adu wytwarzamy najwy?szej jako?ci sauny, domki ogrodowe, wiaty i altany ogrodowe.Ponad 25 letnie do?wiadczenie pozwoli?o nam na zg??bienie natury drewna i korzystanie z niego z pe?na ?wiadomo?ci? jego niepodwa?alnych walorów. Multidyscyplinarno?? natomiast, da?a nam mo?liwo?? podzia?u naszej pracy na bran?e, które tworz? Grup? megiw4:

megiw4

megiw4spa

w ramach tej ga??zi dzia?alno?ci firmy zajmujemy si? kompleksowo budow? stref spa – planujemy, projektujemy strefy spa, budujemy strefy spa w obiektach oraz w domowym zaciszu, jak równie? kompleksowo je wyposa?amy…

megiw4sauna

w tym zakresie produkujemy z drewna wszelkiego rodzaju sauny…

megiw4garden

projektujemy, produkujemy oraz sprzedajemy domki ogrodowe, wiaty, altany ogrodowe najwy?szej jako?ci…

megiw4senses

dzia?aj?c w pe?ni kompleksowo, dostarczamy kosmetyki i akcesoria umilaj?ce pobyt w saunie…