'Maja w ogrodzie' zainteresowana naszym nowym domkiem!

Niebawem odb?dzie si? emisja programu „Maja w ogrodzie”. Prowadz?ca program, Maja Popielarska, zauwa?y?a nasz? saun? zewn?trzn? na targach ogrodniczych ‚Gardenia’ i postanowi?a przeprowadzony wywiad z nasz? projektantk? pokaza? w swoim programie.

FullSizeRender

Program ‚Maja w ogrodzie’ emitowany jest w ka?d? niedziel? o godzinie 7.55.